Responsive image

EL YAPIMI DESENLİ KARO ÇİNİ ( KAROSİMAN) ‘DE RESTORASYON NEDİR NASIL YAPILIR

Restorasyon ; eski, tarihi, otantik ve özgünlük değeri olan, önemli bir olaya ev sahipliği yapmış eserin, aslına uygun olarak, asli malzemeden, asli yapım tekniğinden ve özgünlüğünden faydalanarak, mümkün olduğu kadar az müdahale ile koruyarak onarılmasıdır.


Restorasyon nasıl yapılır

Restorasyon Projelerinde nasıl başlıyoruz


  • Karosiman’da restorasyon yapılırken öncelikle varsa asıl malzeme olan karo çini mekanik yöntemlerle temizlenir. Böylelikle asli malzemenin renk ve dokusuna ulaşılmış olunur.
  • Sözkonusu Karosimana ait üretim tekniği belirlenir.
  • Üretimde kullanılan hammadde cinsi,boyutu ve yoğunluğu belirlenir.
  • Asıl Karosiman desenine ait teknik ölçüler ve çizimi yapılır.
  • Kalıp atölyemizde kalıp imalatı gerçekleştirilir. ( Bunun için kalıp maliyeti adı altında bir talebimiz olmamaktadır)
  • Kalıp üretimi tamamlanan desendeki renklere ulaşmak için pek çok renk bileşenlerinden oluşan seçenekler denenip kaydı tutulur.  üretim yapılır.
  • Üretilen örnek bitmiş hali ile asıl karosiman ile karşılaştırılır ve onaya sunulur. ( Renklerde farklılıklar varsa yeniden örnek üretimi yapılır.)
  • İstenilen eğilme, kırılma, aşınma, emme deneyleri yapılıp raporlanır.
  • Onaylanan numunelere ait içerik reçeteleri ile üretime başlanır ve bitirilir.