EL YAPIMI DESENLİ KARO ÇİNİ ( KAROSİMAN) ‘DE RESTORASYON NEDİR NASIL YAPILIR


Restorasyon ; eski, tarihi, otantik ve özgünlük değeri olan, önemli bir olaya ev sahipliği yapmış eserin, aslına uygun olarak, asli malzemeden, asli yapım tekniğinden ve özgünlüğünden faydalanarak, mümkün olduğu kadar az müdahale ile koruyarak onarılmasıdır.

 • Karosiman’da restorasyon yapılırken öncelikle varsa asıl malzeme olan karo çini mekanik yöntemlerle temizlenir. Böylelikle asli malzemenin renk ve dokusuna ulaşılmış olunur.
 • Sözkonusu Karosimana ait üretim tekniği belirlenir.
 • Üretimde kullanılan hammadde cinsi,boyutu ve yoğunluğu belirlenir.
 • Asıl Karosiman desenine ait teknik ölçüler ve çizimi yapılır.
 • Kalıp atölyemizde kalıp imalatı gerçekleştirilir. ( Bunun için kalıp maliyeti adı altında bir talebimiz olmamaktadır)
 • Kalıp üretimi tamamlanan desendeki renklere ulaşmak için pek çok renk bileşenlerinden oluşan seçenekler denenip kaydı tutulur.  üretim yapılır.
 • Üretilen örnek bitmiş hali ile asıl karosiman ile karşılaştırılır ve onaya sunulur. ( Renklerde farklılıklar varsa yeniden örnek üretimi yapılır.)
 • İstenilen eğilme, kırılma, aşınma, emme deneyleri yapılıp raporlanır.
 • Onaylanan numunelere ait içerik reçeteleri ile üretime başlanır ve bitirilir.
RESTORASYONDA NEDEN KAROANTOLOJİ TERCİH EDİLİYOR


 • Karoantoloji bünyesinde imalatını yaptığı kalıplar için ayrıca bir ücret talep etmiyor.
 • Restorasyon ve konservasyon’u sadece mîmârîyi düşünerek değil beynelmilel değerleri, millî, mânevî ve ahlakî fikirleri, devleti, milleti ve örf ve adetleri, kültürü ve öğelerini, tarih ve edebiyatı, san’atı düşünerek çalışan teknik personeli ile tasarımdan montajına dek tüm süreçlerde destek sağlıyor.
 • Karoantoloji restorasyonda edindiği tecrübeleri sayesinde, ürünün aslında kullanılan her agregayı, taş tozunu ve rengi kolaylıkla elde edebilecek bir seviyeye ulaşmıştır.
 • Karoantoloji üretimini iş süreçlerini ve kaynak kullanımını tanımladığı reçeteler ve prosedürler doğrultusunda yapmakta ve %100 kontrol esasına göre kalite yönetim sistemini kurmuştur.
WhatsApp chat